Лизинг

Специалист по лизингу – Чернова Юлия Владимировна,
тел. +7(8672) 70-70-90, e-mail: omegakamaz@bk.ru